Nawigacja

Wzorcowanie poza zakresem akredytacji PCA

Wzorcowanie poza zakresem akredytacji PCA

Autor : Krzysztof Skwark
Opublikowane przez : Andrzej Rybicki

Nieakredytowane dziedziny wzorcowań:

Wielkości chemiczne:

 • sondy pehametryczne

Wielkości geometryczne (długość i kąt):

 • dalmierze laserowe do 25 m
 • spoinomierze
 • płytki interferencyjne
 • kątowniki i kątomierze
 • bazy drogowe
 • wysokościomierze do pomiaru wysokości kół
 • inne przyrządy warsztatowe

Wielkości elektryczne DC i m.cz.:

 • liczniki energii elektrycznej
 • boczniki
 • wzorce LC

Czas i częstotliwość:

 • częstościomierze-czasomierze
 • mierniki częstotliwości
 • chronokomparatory
 • liczniki impulsów

Ciśnienie i próżnia:

 • presostaty

Temperatura (-20 ÷ 150) °C:

 • termometry szklane
 • termometry elektroniczne
 • czujniki PT i termopary
 • symulatory temperatury
 • pirometry

Prędkość i parametry ruchu:

 • prędkościomierze i drogomierze
 • tachometry i tachotestery
 • testery taksometrów
 • inne przyrządy

Masa:

 • wagi nieautomatyczne elektroniczne powyżej 30 kg
 • pozostałe wzorce masy i odważniki oraz obciążniki
 • gęstościomierze zbożowe

Siła:

 

 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił rozciągających i do sił ściskających
 • urządzenia technologiczne do sił rozciągających,
 • urządzenia technologiczne do sił ściskających
 • prasy do betonu
 • siłomierze

Moment siły:

 • klucze dynamometryczne
do góry