Nawigacja

Nadzór metrologiczny

Nadzór metrologiczny

Opublikowane przez : Andrzej Rybicki

Do zadań Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie należy:

  1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach
  2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o towarach paczkowanych
  3. Kontrola podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych
  4. Kontrola w zakresie spełniania przez wyroby wymagań, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po ocenie zgodności
  5. Analiza rynku usług metrologicznych
do góry