Nawigacja

Metrologia prawna

Legalizacja

Opublikowane przez : Andrzej Rybicki

Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

Lp. Rodzaj przyrządu pomiarowego Szczecin Stargard Koszalin Gorzów Wielkopolski Zielona Góra
Rodzaj legalizacji pierwotna ponowna pierwotna ponowna pierwotna ponowna pierwotna ponowna pierwotna ponowna
1. Drogowe cysterny pomiarowe - - X X X X - - - X
2. Gęstościomierz zbożowe użytkowe:                    
  - 20 L - - - - - - - - - -
- 1 L X X - - - - - - - -
- 1/4 L X X - - - - - - - -
3. Manometry do opon pojazdów mechanicznych X X - - - - - - - X
4. Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego:                    
  a) radarowe X X - - - - - - - -
b) laserowe - - - - - - - - - -
c) prędkościomierze kontrolne X X - - - - - - - -
5. Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu - - - X X X X X - X
6. Zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są wyłącznie w celu magazynowania cieczy. X X X X X X X X X X
7. Odważniki klas dokładności E1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg - - - - - - - - - -
8. Odważniki klas dokładności E2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg - - - - - - - - - -
9. Odważniki klas dokładności F1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg X X - - - - - - - -
10. Odważniki klas dokładności F2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg X X - - - - - - - -
11. Odważniki klas dokładności M1 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 50 kg X X - X - X - X - X
12. Odważniki klas dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 50 kg X X - X - X - X - X
13. Urządzenie rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe - X - - - - - - - X
14. Analizatory spalin samochodowych - X - - - - - - - -
15. Ciepłomierze o strumieniu objętości qp nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych, oraz następujące podzespoły ciepłomierzy o strumieniu objętości qp nie większym niż 500 m3/h:                    
  a) przeliczniki, z wyłączeniem przeliczników do ciepłomierzy zwężkowych - - - - - - - - - -
b) pary czujników temperatury, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych - - - - - - - - - -
c) przetworniki przepływu, z wyłączeniem przetworników przepływu zwężkowych - - - - - - - - - X
16. Gazomierze o maksymalnym strumieniu objętości Qmax. nie większym niż 100 m3/h zainstalowane na sieci gazowej w której maksymalne ciśnienie robocze nie przekracza 0,5 MPa, oraz przeliczniki stosowane do tych gazomierzy                    
  a) turbinowe o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6500 m3/h - - - - - - - - - -
b) rotorowe - - - - - - - - - -
c) miechowe - - - - - X - - - -
17. Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:                    
  a) do cieczy kriogenicznych o maksymalnym strumieniu objętości Qmax. nie większym niż 600 dm3/min, - - - - - - - - - -
b) do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości Qmax. nie większym niż 1000 dm3/min, w tym odmierzacze tych cieczy, - X - X - X - X - X
c) do mleka o strumieniu objętości Qmax.  nie większym niż 2000 dm3/min - - - X - X - X - -
d) do pozostałych cieczy innych niż woda  o maksymalnym strumieniu objętości Qmax.  nie większym niż 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych - X - X - X - X - X
18. Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego:                    
  – klasy dokładności 0,5 - X - - - - - - - -
– klasy dokładności 1 - X - - - - - - - -
– klasy dokładności 2 - X - - - - - - - -
19. Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór - - - - - - - - - -
20. Przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych - X - - - - - - - -
21. Taksometry i taksometry elektroniczne - X - X - X - X - X
22. Wagi automatyczne:                    
  a) dla pojedynczych ładunków - X - X - X - X - X
b) odważające - X - X - X - X - X
c) porcjujące - X - X - X - X - X
d) przenośnikowe - X - X - X - X - X
e) wagonowe - X - X - X - X - X
23. Wagi nieautomatyczne - X - X - X - X - X
24. Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości qp, Qn nie większym niż 500 m3/h. - X - - - - - - - X
 
do góry