Nawigacja

Ekspertyzy

Ekspertyzy

Opublikowane przez : Andrzej Rybicki

Wykaz przyrządów pomiarowych dla których Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie wykonuje ekspertyzy na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166 z późn. zm.)

Lp. Rodzaj przyrządu pomiarowego Szczecin Stargard Koszalin Gorzów Wielkopolski Zielona Góra
Energia prądu przemiennego ( 50 Hz )
1. liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 1 i 2 X - - X X
Masa
1, wzorce masy, odważniki i obciążniki X - - - -
2. odważniki  klasy dokładności  M1  (klasy dokładności 4) - X - X X
3. odważniki  klasy dokładności  M2  (klasy dokładności 5) X X - X X
4. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1 X X - X X
5. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 2 X X - X X
6. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3 X X - X X
7. wagi nieautomatyczne klasy dokładności 4 X X - X X
8. wagi automatyczne porcjujące X X - X X
9. wagi automatyczne przenośnikowe (taśmowe) X X - X X
10. wagi automatyczne odważające (sumujące) X - - X X
11. wagi automatyczne kontrolne X - - X X
12. wagi automatyczne kontrolne i sortujące - X - - -
13. wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych X - - X X
14. wagi samochodowe do ważenia  pojazdów w ruchu - - - X X
Gęstość
1. gęstościomierze zbożowe 1/4 L X - - X X
2. gęstościomierze zbożowe 1L X - - - -
Objętość
1. zbiorniki pomiarowe do cieczy X X - X X
2. kolby metalowe II rzędu - - - - -
3. samochodowe cysterny pomiarowe - X - X X
4. odmierzacze paliw ciekłych do cieczy innych niż woda - X - - -
5. odmierzacze do paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe - - - X X
6. odmierzacze gazu ciekłego  propan-butan - X - X X
7. instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax.  nie większym niż 6000 dm3/min, (w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz odmierzacze gazu ciekłego propan-butan) X X - X X
8. wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 10 m3/h - - - X -
9. wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 150 m3/h X - - - -
10. wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h - - - - X
11. gazomierze miechowe do 10 m3/h - - - - -
Długość
1.

przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

X - - - -
2. materialne miary długości - przymiary wstęgowe X - - - X
3. materialne miary długości - przymiary sztywne X - - - X
4. materialne miary długości - przymiary półsztywne X - - - X
5. materialne miary długości – przymiary bławatne    - - - X -
Parametry ruchu
1. radarowe przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym X - - - -
2. prędkościomierze do pomiaru prędkości w ruchu drogowym X - - - -
3. urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym  – tachografy samochodowe X X

-

X X
4. taksometry i taksometry elektroniczne X X - X X
Ciśnienie
1. manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych X - - - X
Zawartość składników chemicznych
1. analizatory spalin samochodowych przeznaczone do pomiaru: CO, CO2, HC, O2 X - - - -
Siła
1. maszyny wytrzymałościowe do sił statycznych oraz urządzenia technologiczne do sił statycznych – siły rozciągające X - - - -
2. maszyny wytrzymałościowe do sił statycznych oraz urządzenia technologiczne do sił statycznych – siły ściskające X - - - -
Twardość
1. twardościomierze Brinella X - - - -
2. twardościomierze Rockwella X - - - -
3. twardościomierze Vickersa X - - - -

 

do góry