Nawigacja

Aktualności

04.08.2020Komunikat Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie z dnia 4 sierpnia 2020 r. dotyczący zasad obsługi interesantów

Autor : Bogusław Rzeźnicki
Opublikowane przez : Andrzej Rybicki

Komunikat z dnia 4 sierpnia 2020 r.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopniowym znoszeniem ograniczeń w gospodarce, a także w trosce o zdrowie Klientów i pracowników, w okresie od dnia 4 sierpnia  2020 r., do odwołania, w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie oraz w Wydziałach Zamiejscowych obowiązują następujące zasady obsługi Interesantów:

 

  1. Istnieje możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w zakresie przyjmowania wniosków i zleceń przy uwzględnieniu konieczności  przestrzegania wymogów dotyczących:
  • zachowania dystansu przestrzennego (minimum 2 metry),
  • posiadania ochrony zakrywającej usta i nos,
  • dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu.
  1. Zaleca się, aby podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wszczynające postępowania administracyjne  lub w toku tego postępowania, a także podania poza postępowaniem administracyjnym, były przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego, podmiotu świadczącego usługi kurierskie albo  za pomocą  środków komunikacji elektronicznej - Platformy ePUAP.
  2. Korespondencja papierowa oraz przyrządy pomiarowe dostarczone do OUM w Szczecinie i Wydziałów Zamiejscowych podlegają kwarantannie.
  3. Wzory formularzy: wniosków o legalizację, wniosków o odroczenie terminu dokonania legalizacji i zezwolenia na dalsze użytkowanie przyrządu pomiarowego oraz zlecenia dostępne są na stronie internetowej OUM w Szczecinie oraz w Punktach Obsługi Interesanta.
  4. Dokumenty dotyczące złożonego wniosku albo zlecenia przekazywane są Wnioskodawcy drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  5. Istnieje możliwość płatności gotówką lub za pomocą karty płatniczej w POI, jednak zalecane jest  dokonywanie wpłat za czynności metrologiczne  przelewem na rachunek: NBP O/O Szczecin:  56 1010 1599 0031 4422 3100 0000.
  6. Prosimy ponadto o zapewnienie pracownikom administracji miar, pracownikom Państwa przedsiębiorstw oraz innym uczestnikom, w uzgodnionych czynnościach legalizacyjnych, maksymalnych środków bezpieczeństwa podczas tych czynności. Uzasadnione jest, aby na czas legalizacji  tworzyć w miejscach jej wykonywania  strefę ograniczonego dostępu (wstęp do strefy powinny mieć wyłącznie osoby uczestniczące w legalizacji).

 

Bogusław Rzeźnicki

Dyrektor OUM w Szczecinie

do góry