Nawigacja

Aktualności

15.03.2020Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów

Autor : Bogusław Rzeźnicki
Opublikowane przez : Andrzej Rybicki

Informacja o zmianach w funkcjonowaniu Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie i Wydziałów Zamiejscowych.

Na podstawie § 8 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433, z późn.zm.)

od dnia 19 marca 2020 r. - od godz. 12.00  

bezpośrednia obsługa interesantów

w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie

oraz w Wydziałach  Zamiejscowych Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie

zostaje ograniczona.

Prosimy o załatwianie spraw w Urzędzie za pośrednictwem Platformy ePUAP, Poczty Polskiej, e-mailowo lub telefonicznie. Wszystkie dane kontaktowe znajdują na stronach:  https://szczecin.gum.gov.pl  oraz http://bip.szczecin.gum.gov.pl/. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Punktów Obsługi Interesanta.

Proszę o dokonywanie wpłat za czynności metrologiczne przelewem na konto:

NBP O/O Szczecin Nr 56 1010 1599 0031 4422 3100 0000

Zwracam się  z prośbą o zrozumienie wprowadzonego  sposobu postępowania. Naszym celem jest ochrona zdrowia klientów i pracowników oraz ograniczenie do minimum możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Proszę również o zapewnienie pracownikom administracji miar, pracownikom Państwa przedsiębiorstw  oraz innym osobom uczestniczącym w uzgodnionych, niecierpiących zwłoki, czynnościach legalizacyjnych, maksymalnych środków bezpieczeństwa podczas tych czynności. Uzasadnione jest, aby na czas legalizacji, tworzyć w miejscach jej wykonywania strefę ograniczonego dostępu (wstęp do strefy powinny mieć wyłącznie osoby uczestniczące w legalizacji).

Jednocześnie informuję, że w Głównym Urzędzie Miar oraz Ministerstwie Rozwoju trwają zaawansowane prace dotyczące zmian prawnych, których celem  jest wprowadzenie przepisów epizodycznych, umożliwiających rozwiązanie zaistniałej sytuacji. 

 

 

Bogusław Rzeźnicki

Dyrektor OUM w Szczecinie

do góry