Nawigacja

Aktualności

12.12.2017Skutki prawne nieuiszczenia w terminie opłat za niektóre czynności urzędowe

Opublikowane przez : Andrzej Rybicki

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą skutków prawnych nieuiszczenia w terminie należnych opłat urzędowych.

W przypadku nieuiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o:

1) wydanie dowodu legalizacji albo za wykonane czynności sprawdzenia w przypadku, gdy przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań i nie może być
zalegalizowany;

2) wzorcowanie zbiorników statków,

wniosek ten zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna: art. 24a ust. 3a w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, z późn. zm.).

do góry